Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1 Zgodnie z  art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów Zamawiający, który jest Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni liczonym od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (fax / e-mail / listownie).

5.2 W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien skontaktować się ze Sprzedającym i odesłać (lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy Coscraft Sp. z o.o.) przesyłkę należycie zapakowaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie się z produktem, jakie miało by miejsce w siedzibie firmy Coscraft Sp. z o.o. Koszty dostarczenia towaru  w związku z odstąpieniem ponosi Zamawiający.

5.3 Produkty zwracane, o wartości powyżej 500 zł należy odesłać firmą kurierską (paczka ubezpieczona), w przeciwnym wypadku paczka nie zostanie przyjęta. Zwrot produktów nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

5.4 Do zwracanego towaru Sprzedający prosi o dołączenie oryginału dowodu zakupu, decyzji o odstąpieniu oraz wskazanie formy zwrotu pieniędzy.

5.5 Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny produktu w momencie zakupu i kosztów dostawy nastąpi zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, poprzez wykonanie przelewu przez firmę Coscraft Sp. z o.o. na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Zamawiającego podany przy składaniu zamówienia.

5.6 Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany pod adres magazynu:

Coscraft Sp. z o.o.
ul. Michałkowicka 47
41-100 Siemianowice Śląskie

6. REKLAMACJE I GWARANCJE

6.1 Do reklamacji niepełnowartościowych towarów zakupionych w sklepie internetowym firmy Coscraft Sp. z o.o. (coscraft.store), zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.2 Zakupione i dostarczone towary są objęte gwarancją producenta i / lub dystrybutora na podstawie dokumentu sprzedaży (faktura / paragon). Wszelkie informacje dotyczące warunków gwarancji oraz zasad postępowania reklamacyjnego możliwe są do otrzymania w siedzibie firmy, pod numerem telefonu (+48) 535 546 719 lub pocztą elektroniczną: kontakt@coscraft.store.

Zamawiający zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji powinien skontaktować się z firmą Coscraft Sp. z o.o. oraz zobowiązany jest przesłać towar wraz z opisem wady i swoimi danymi oraz (opcjonalnie) z kopią dowodu zakupu na adres magazynu firmy Coscraft Sp. z o.o., tj. ul. Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śląskie.

6.3 Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Zamawiającego – jeżeli reklamacja jest zasadna Sprzedający zwraca koszty wysyłki. Produkty reklamowane o wartości powyżej 500 zł należy odesłać firmą kurierską (paczka ubezpieczona), w przeciwnym wypadku paczka nie zostanie przyjęta.

6.4 Sprzedający odpowiada wobec Zamawiającego, który jest Konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Zamawiający może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

6.5 Zamawiający, będący Konsumentem, traci uprawnienia określone w pkt. 6.4 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Zamawiającemu, który jest Konsumentem.

6.6 Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Zamawiający o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

6.7 Sprzedający ustosunkuje się do żądania Zamawiającego wskazanego w pkt 6.4 w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

Shopping Cart

Zarejestruj się i dostań rabat -5% na pierwsze zakupy!